مطالب آموزشی عربی


آموزش عربی

 

نام های امراض دل: 

 نام های امراض پستان:

نام های امراض معده:    

نام های امراض جگر:

نام امراض روده ها ومقعد:

نام امراض كلیه و مثاله:

نام های امراض بینی:

 امراض دهان وزبان:

نام های امراض لب:

 نام های امراض دندان ها:

نام های امراض گلو:

نام های امراض سینه:

نام های امراض سر:

نام های امراض چشم:

 نام امراض گوش:

روی ادامه مطلب کلیک کنید


نام امراض روده ها ومقعد:حبس قبض خروج الریح باد زیاد زحیردل پیچه مغص قبص و ورم ودرد اسهال الدم اسهال خونی دیدان كرم شكم بواسیر بواسیر ورم المعدة ورم معده حكة المقعد خارش مقعدریح البواسیر باد بواسیر

نام امراض كلیه و مثاله:ضعف الكلیة ضعف كلیه ذیا بیطس بی اختیاری ادرار حصبة الكلیة سنگ كلیه سلسل البول تكرر ادرار حصاة الكلیة سنگ كلیه وجع المثانه ورم مثاله ریح  الكلیة ورم كلیه تقطیر البول تكرر دردناك ادرار هزال المثانة  لاغری كلیه بول الدم ادرار خونی حصاة المثانة زخم مثانه احتباس البول بندی ادرار  حرقة البول سوزش ادرار بول فی الفراش ادراردر خواب تعض البول بدبویی ادرار جرب المثالة زخم مثانه

نام های امراض بینی:بثور الانف جوش بینی دیدان الانف كرم بینی بخر الانف بدبویی بینی اللحم المارق غده بینی حكة الانف خارش بینی جفاف الانف خشكی بینی رعاف خونریزی بینی احتباس الانف گیركردن چیزی در بینی سدة الخیشوم بندی دماغ عطاس عطسه قروح الانف جوش های بینی

 امراض دهان وزبان:ورم اللسان ورم زبان جفاف اللسان خشكی زبان عظم اللسان  درازی زبان بخر الفم بدبویی دهان بطلان الذوق نیامدن عطسه بثور الفم جوش  دهان سیلان اللعاب ریزش آب دهان ورم الحنك نوعی ورم كثرة اللعاب آب دهان زیاد قرع ترك دور دهان آكلة الفم چرك دهان سرطان الفم سرطان دهان

نام های امراض لب:وجع الاسنان درد دندان تحرك الاسنان لقی دندان بیاض الشفة سفیدی لب تقلش الشفة بالا رفتن لب شقاق الشفة ترك لب ورم الشفة ورم لب بثور الشفة جوش لب قروح الشفة زخم لب

 نام های امراض دندان ها:وجع السنان درد دندان تحرك الاسنان لقی دندان  صریر الاسنان  دندان قروچه  ضرس السنان كندی دندان لثة الدامیة خونریزی لثه ناصور اللثة زخم دندان

نام های امراض گلو:ورم الحلق ورم گلو خناق خفگی سقوط اللهاة  تعلق العلق فی الحلق زالو در گلو بحوحة الصوت بلندی صدا بثور الحلق جوش گلو

نام های امراض سینه:ضیق النفس آسم ورم الرئة ورم ریه نفث الدم خلط خونی ذات الكبد  یرقان  سل سل ذات الجنب درد كلیه ذات الصدر عفونت سینه از سرما جمود الصدر عفونت سینه سال سیاه سرفه

نام های امراض سر: صداع سردرد لقوة تشنج عصابة سردرد تشنج مولو شقیقة درد نیم سر استرخاء كزاز سبات خواب زیاد كزاز سستی  بدن  سزسام احساس ورم سر نزلة سردرد جمود بی حس حركت زكام سرماخوردگی سهر بی خوابی داء الثعلب كوسگی  مالیخولیا وسواس ومید دوْار   سرگیچه جنون دیوانگی سكته سكته كابوس كابوس نسیان فراموشی صرع مری رعشة لرزش فالج فلج قرع وفرسطة كچلی

نام های امراض چشم:رمد نوعی سرگیچه شعر منقلب بیماری ابرو نزول الماء آب مروارید خفش لچی چشم ذهاب البصر وعمی كوری تهریة  وظفرة چشم پره قمل الجفن بیماری آبرو حصبة العین سرخی مردمك عشاء شب كوری بیاض العین سفیدی مردمك انتشار الاهداب ریزش آبرو غشاوة العین پرده گیری مردمك دمعة ریزش بی اختیاری اشك شعر العین مو گیری مردمك ضعف البصر ضعف چشم حكة العین خارش چشم عقدة نوعی بیماری مو ضباب العین گردگیری مردمك بول التین ریزش اشك شقیقة العین درد یك چشم ابو تلیس شب كوری

 نام امراض گوش:وجع الاذن گوش درد طرش كم شنوایی طنین الاذن وزوز گوش ورم الاذن ورو گوش هرب الاذن حساس به صدا بلند قرحة الاذن زخم گوش حكة الاذن خارش گوش دیدان الاذن كرم گوش انفجار الاذن خونریزی گوش صم كری
  نویسنده : رحمن بخش سپاهی ? تاریخ : یکشنبه 25 بهمن 1388? برای نظر دهی اینجا كلیك كنید


 
CopyRight 2009 , dic1.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic